Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες καθημερινούς επισκέπτες μας!!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Χαράς ευαγγέλια!

μέγας Στρατηγός τῶν ἀΰλων ταγμάτων,

εἰς πόλιν Ναζαρέτ, ἐπιστὰς Βασιλέα,

μηνύει σοι Ἄχραντε, τῶν αἰώνων καὶ Κύριον·

Χαῖρε, λέγων σοι, Εὐλογημένη Μαρία,

ἀκατάληπτον, καὶ ἀνερμήνευτον θαῦμα, βροτῶν ἡ ἀνάκλησις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: