Επανερχόμαστε με όλες τις Ειδήσεις και τα Νέα της Ιεράς Συνόδου μας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Άγιος Παντελεήμων Νεμέας

Ελάβαμε την κάτωθι επιστολήν και ευχαρίστως την δημοσιεύουμε με την ευγενική άδεια του αδ. Συμεών από την μακρυνήν Αυστραλίαν.


Σεβαστέ π. Εὐστάθιε, εὐλογεῖτε,

Καί σεῖς ἀγαπητοί Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Αὐτή τή φορά δέν ἔγραψα ποίημα. Ἀλλά θέλω μέ αὐτά πού γράφω νά κάνουμε ἕνα ταξίδι μαζί. Ἔτσι γιά πέντε λεπτά. Κλεῖστε τά μάτια σας. Ἀνοῖξτε τά φτερά τοῦ νοῦ σας. Τώρα πετᾶμε ὅλοι μαζί. Περνᾶμε βουνά, δάση, πεδιάδες, ἄλλες πράσινες καί ἄλλες ἔρημες, θάλασσες, ὠκεανούς, ἠπείρους, μέρη, τοπία, ἕνα ποταμάκι.

Νά τώρα κατεβῆτε. Σταματᾶμε ἐδῶ. Μπροστά μας μιά πόρτα μέσα στήν ἐρημιά. Ἕνα σχοινί. Τραβᾶμε τό σχοινί, ἀκούγεται ἕνα καμπανάκι. Ἀνοίγει ἡ πόρτα μπαίνουμε μέσα. Ποῦ μέσα; Ἀπό τήν ἔξω μεριά πού βρισκόμαστε στήν ἄλλη μεριά τοῦ χωραφιοῦ. Προχωρᾶμε κάπου ἑκατό μέτρα. Βλέπουμε μπροστά μας ἕνα ἐκκλησάκι ἀσπροντυμένο. Στά ἀριστερά δέκα μέτρα ἀπόσταση στέκουν ταπεινά τρία μικρά κελλιά. Πίσω ἀπό τό ἱερό ἕνας τάφος. Εἴκοσι μέτρα πιό πίσω δεξιά ἕνα μεγάλο πλατάνι. Λίγο πιό πίσω ἕνα ποταμάκι. Κοιτάζουμε γύρω γύρω σάν περίεργοι τουρίστες γιά νά ἀπολαύσουμε τό θέαμα τῆς φύσεως. Ἀκοῦμε μιά μελωδία γλυκιά πού ἠχεῖ στά αὐτιά μας ἄρρητα ρήματα. Τό νερό στό ποταμάκι κυλάει ἄλλοτε γρήγορα καί ἄλλοτε ἀργά καί κελαρύζει στίς πέτρες καί τά βραχάκια, στούς πεσμένους στό διάβα του κορμούς δένδρων καί στίς ὄχθες καί ὅ,τι ἄλλο βρεῖ μπροστά του. Στή ἐλαφριά μελωδία τοῦ νεροῦ πού τρέχει, προστίθεται καί τό γλυκύ κελάϊδισμα τῶν πουλιῶν πού κρύβονται στήν παχιά φυλλωσιά τῶν δένδρων, ὁ βόμβος τῶν μελισσῶν πού τρέχουν ἀπό λουλούδι σέ λουλούδι καί τό ἐλαφρύ ἀεράκι πού χαϊδεύει τά φύλλα καί τούς κλώνους τῶν πλατανιῶν. Ὅλα μαζί κάνουν μιά πανέμορφη βυζαντινή χορωδία τῆς φύσεως. Τώρα καθῆστε ἐδῶ κάτω ἀπό τό πλατάνι. Ἡ δροσερή σκιά του εἶναι γιά ὅλους. Τά μακριά κλαδιά του μᾶς σκεπάζουν ὅλους, σάν τήν κλῶσσα πού μέ τά φτερά της σκεπάζει ὅλα τά πουλιά της. Ἐδῶ εἶναι καλοκαίρι καί κάνει ζέστη καί ἡ ὄμορφη σκιά μᾶς ξεκουράζει, ἐνῶ ἡ χορωδία τῶν πουλιῶν καί τῶν μελισσῶν μᾶς νανουρίζει καί ἀναπαύει τό πνεῦμά μας. Ὅλα μαζί, ἡ φύση, τό νερό, τά πουλιά, οἱ μέλισσες ὑμνοῦν καί δοξάζουν τόν Πλάστη τους καί Δημιουργό, τόν Πάνσοφο Θεό μας.

Αὐτό τόν ὄμορφο καί ἤρεμο τόπο διάλεξε ὁ π. Γεράσιμος νά περάση τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του. Ἦταν μόνος του. Ἀλλά δέν ἔνιωθε μόνος. Εἶχε παρέα τόν Ἅγιο Παντελεήμονα, τό πλατάνι, τό ποταμάκι, τά πουλιά καί ὅλη τήν ὀμορφιά τῆς φύσεως πού εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ ἔζησε ἤρεμα καί δοξαστικά τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του. Πέθανε πρίν ἀπό δέκα χρόνια. Ὅμως πέθανε γιά νά μήν πεθάνει, ἀλλά γιά νά ζήσει αἰώνια. Γιατί ἤξερε καί πίστευε ὅτι ἐκεῖ πού σβήνει ἡ ζωή τοῦ κόσμου μέ τό ἄνοιγμα τοῦ τάφου, ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ αἰώνια ζωή μέ τό κλείσιμο τοῦ τάφου. Δέν κατάφερε τά τρία κελλιά νά τά κάνει δέκα, εἴκοσι, ἑκατό, ὅπως θά ἤθελε. Κατάφερε ὅμως νά εἶναι μόνος μέ τόν Ἅγιο Παντελεήμονα καί νά ἀπολαμβάνει τή χαρά καί τή δόξα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἴσως γιά μᾶς νά φαίνεται παράξενο καί δύσκολο, πῶς ἕνα γεροντάκι κατάφερε νά ἀπολαμβάνει αὐτή τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς, κάνοντας μιά ἀσκητική ζωή. Αὐτά ὅμως πού εἶναι ἀδύνατα γιά τούς ἀνθρώπους, γίνονται δυνατά ἀπό τό Θεό. Ἡ πίστη καί ὁ ζῆλος πού εἶχε αὐτό τό γεροντάκι ἦταν τά ἀναγκαῖα ὅπλα πού στόλιζαν τήν καρδιά του καί μ’ αὐτά πολεμοῦσε μέ ἀνδρεία τή μοναξιά τῆς νύκτας καί τῆς ἡμέρας, τήν ἄγρια φύση τοῦ χειμῶνα καί τούς κακούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου.

Σήμερα, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, 27 Ἰουλίου, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ἁγί­ου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Σήμερα πανηγυρίζει τό ἐκκλησάκι πού νοερῶς ἐπισκεφθήκαμε καί εἴδαμε. Σήμερα χαίρονται καί δοξάζουν τό Θεό, μέ τό δικό τους τρόπο, ὁ π. Γεράσιμος, τά κελλιά πού ἄφησε, ὁ τάφος πού μᾶς θυμίζει τήν αἰώνια ζωή, τά πουλιά πού συνεχίζουν νά κελαηδοῦν πάνω ἀπό τό τάφο του, τό πλατάνι πού προσφέρει πλούσια τήν σκιά του, ἔστω καί χωρίς νά κάθωνται ἄνθρωποι ἀπό κάτω, τό νερό στό ποταμάκι πού κελαρύζει ἀκόμη, ὅλη ἡ ὄμορφη φύση πού ἠρεμεῖ καί ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ Μεγαλομάρτυς Παντελεῆμον, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν πού σέ ἐπισκεφθήκαμε, ἔστω καί νοερῶς. Σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Γεράσιμε, αἰωνία σου ἡ μνήμη καί χάρισε μας τήν γλυκιά φωνή σου καί τήν προσευχή σου. Ναί π. Γεράσιμε, σέ ἀκοῦμε. Γιατί πέθανες πρίν πεθάνεις, καί ζεῖς πέραν τοῦ τάφου στήν αἰώνια ζωή. Ζῆσε στόν κόσμο τοῦ οὐρανοῦ καί θυμήσου κι’ ἐμᾶς πού ζοῦμε ἀκόμη ἐδῶ πού ἔζησες κι’ ἐσύ. Αὐτή εἶναι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού θέλει νά ἀκούσει σάν τίς Μυροφόρες τό ΧΑΙΡΕΤΕ τοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΙΡΕΤΕ πάτερ Εὐστάθιε. ΧΑΙΡΕΤΕ ἀδ. Χρυσοβαλάντου. ΧΑΙΡΕΤΕ ἀγαπητοί Ἀδελφοί τήν ΧΑΡΑΝ τοῦ Κυρίου μετά πάντων τῶν Ἁγίων καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος καί τοῦ π. Γερασίμου, πού νοερῶς ἐπισκεφθήκαμε. Ἀμήν.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Συμεών Τζάν. 27 Ἰουλίου 2010.

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου, Οινόη Αττικής
Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Οσίας Ειρήνης ΧρυσοβαλάντουΤων Ιερών Ακολουθιών του Εσπερινού, του Όρθρου και της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχεν ο ακούραστος Κτήτωρ του ιερού Ησυχαστηρίου, Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ. Μαζί του συλλειτούργησαν ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Αιδ/τος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου, ο Πρεσβύτερος π. Στέφανος Stefanov, ο Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων Τσαλάγκας, ο Ιερομόναχος π. Φίλιππος Σελητσανιώτης και ο Διάκονος π. Αγάθων Αγιαποστολίτης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ηκολούθησεν επιβλητική Λιτανεία στους προαύλιους χώρους του Ησυχαστηρίου.
Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν κατά το Κοινωνικόν ο Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, κ. Δημήτριος Κάτσουρας, ο οποίος ηγείται ως Αρχηγός, των Κατασκηνώσεων που λειτουργούν κάθε καλοκαίρι στο Ησυχαστήριο, από την ίδρυσή τους, το έτος 1988.

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Αθλοφόρε Άγιε Παντελεήμων, πρέσβευε υπέρ ημών.


27 Ιουλίου / 9 Αυγούστου 2010,
Νεμέα Κορινθίας

Πανήγυρις Ιερού Ναού
Αγίου Παντελεήμονος


ιερουργούντος του
Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου
Πρωτοπρ. κ. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου

<--- Η εφέστιος εικών του Αγίου εντός του Ναού, έργον της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης Σοφικού

Ο αείμνηστος μοναχός Γεράσιμος Τουρλής, Κτήτωρ του Ιερού Ναού και κατά σάρκα πατήρ του Ιεραποστόλου Κληρικού μας εις την Αυστραλίαν π. Ευσταθίου Τουρλή, ο οποίος ανεπαύθη εν Κυρίω την 16ην Αυγούστου του έτους 2000. Ο π. Γεράσιμος (κατά κόσμον Γεώργιος) εγεννήθη την 10ην Απριλίου 1912 εις Φενεόν Κορινθίας. Κατά την περίοδν της γερμανικής κατοχής εγκατεστάθη εις την Νεμέαν όπου ενυμφεύθη την Κωνσταντίνα Σπανορήγα, μετά της οποίας απέκτησε τρία τέκνα, τον Δημήτριον, τον Πέτρον και τον π. Ευστάθιον.
Ποθών την μοναχικήν πολιτείαν, το 1984 απεσύρθη εις το Εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου την 17ην Οκτωβρίου 1990 εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός υπό του Σεβ. Αργολίδος κ. Παχωμίου.
Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την 18ην Αυγούστου 2000 υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Αργολίδος κ. Παχωμίου και Μεσογαίας κ. Κηρύκου και το σεπτό του σκήνος ετάφη πίσω από το Ιερό Βήμα του Αγίου Παντελεήμονος. Ο π. Δημήτριος εις τον Επικήδειόν του ανέφερε χαρακτηριστικά: "Οσιώτατε π. Γεράσιμε, ...... εδοκίμασες πειρασμούς δι' αγάπην Χριστού. Επέρασες μέσα από πολλούς πειρασμούς. Και όλα αυτά χάρις εις την πίστιν, η οποία εξεχείλιζεν ως ηφαίστειον από τα στήθη σου". Ας είναι Αιώνια η Μνήμη του!


Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

ΛΑΜΠΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΚυριακή 26 Ιουλίου/8 Αυγούστου 2010

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου

Αγίας Παρασκευής Θηβών

και Εγκαινισμός Αυτού,

υπό του Σεβ. Μητροπολίτου

Θηβών & Λεβαδείας κ. ΑΝΔΡΕΟΥ.

Με μεγαλοπρέπεια και μοναστική κατάνυξη εώρτασε το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Παρασκευής Θηβών την μνήμη της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Συγχρόνως τελέσθηκαν τα ΕΓΚΑΙΝΙΑ του Ιερού Ναού, προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θηβών & Λεβαδείας κ. ΑΝΔΡΕΟΥ.Αφ' εσπέρας του Σαββάτου και περί ώραν 7:00μ.μ. εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου. Έλαβον μέρος ο Πνευματικός της Μονής, Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων Τσαλάγκας και ο Ιεροδιάκονος π. Αγάθων Αγιαποστολίτης. Παρέστη και ο Καθηγούμενος της Ιεράς Ανδρώας Μονής Θείας Αναλήψεως Δύο Βουνών Λαμίας, Οσιώτατος Γέροντας Αρτέμιος.


Το πρωΐ της Κυριακής και περί ώραν 5ην πρωϊνήν ήρχισεν το Μεσονυκτικό και η Ακολουθία του Όρθρου. Στην συνέχεια ετελέσθη η Ακολουθία των Εγκαινίων του Ναού, με την τριττή περιφορά των Ιερών Λειψάνων πέριξ του Ναού και την εναπόθεσή τους εντός της οπής της Αγίας Τραπέζης.

<< Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών... >>

Κατετέθησαν τμήματα των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων:
* Ιγνατίου του Θεοφόρου
* Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη
* Μελετίου Νεομάρτυρος

Μετά την εναπόθεση των Ιερών Λειψάνων, ο Σεβασμιώτατος με τους Κληρικούς πλένουν την Αγία Τράπεζα με χλιαρό νερό και κηρομαστίχα, την σφραγίζουν με Άγιο Μύρο, την ντύνουν με ολοκαίνουρια καλύμματα και την καθαγιάζουν με την πρώτη πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράφει επί του Κατασαρκίου...


... και χρίει με Άγιο Μύρο ολόκληρον τον Ιερό Ναό.


Ο Σεβασμιώτατος ανάπτει με το Άγιο Φως
την ακοίμητον Κανδήλαν του Ιερού Βήματος
και όλα τα κεριά του Ναού.

Κατά την Ακολουθία των Εγκαινίων καθιερώνονται από τον Μητροπολίτη και τα Ιερά Αντιμήνσια, τα οποία διανέμονται στις Ενορίες και τις Ιερές Μονές και τοποθετούνται επί της Αγίας Τραπέζης για την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τα Αντιμήνσια φέρουν την υπογραφή του Τοπικού Επισκόπου και αποτελούν την χορήγηση της κανονικής Του αδείας προς τους Ιερείς για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η οποία σε κάθε Ενορία της Επαρχίας Του τελείται εξ ονόματός του.

Ο Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων κηρύττων τον Θείο Λόγο.


Μετά την Απόλυσιν της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος ηυχήθη να μπει μια νέα αρχή στην Τοπική Εκκλησία με την καθιέρωση του Ιερού τούτου Ησυχαστηρίου και ηυχαρίστησεν άπαντας όσους συνέβαλαν, υλικώς και πνευματικώς, στην σημερινή τελετή των Εγκαινίων του Ναού. Κυρίως, απένειμεν τα εύσημα εις την Οσιωτάτην Μοναχήν Παρασκευήν, Προεστώσα του Ιερού Ησυχαστηρίου, η οποία παρά το προκεχωρημένον της ηλικίας της, εξυπηρέτησεν αόκνως και με αυταπάρνηση τους πολυπληθείς προσκυνητάς και τους Κληρικούς κατά την διάρκεια των Εγκαινίων.

Παρέστη μικρά αντιπροσωπεία Μοναζουσών από την Ιερά Γυναικεία Μονή Παναγίας Κερατέας Αττικής, υπό την Οσιωτάτην Μοναχήν Θεολογίαν.


Η Θεία Λειτουργία εσχόλασεν περί την 11:30 πρωϊνήν με την διανομή του Αντιδώρου από τον Σεβασμιώτατο και της ευλογίας των Εγκαινίων με την Κηρομαστίχα. Οι πιστοί εξερχόμενοι του Ναού ελάμβαναν τας ευλογίας, τον ευλογημένον Άρτον και διάφορα γλυκίσματα. Όλοι φανερά συγκινημένοι, εδοξολόγουν τον Θεό, διότι πρώτη φορά εις την μακράν ιστορίαν του Ιερού Ησυχαστηρίου της Αγίας Παρασκευής, προεξήρχεν Επίσκοπος και ηυλόγησεν Αυτό.