Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες καθημερινούς επισκέπτες μας!!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Ο ΓΑΜΟΣ ΜΑΣ - Наш Брак (Β΄ Μέρος)


Οι Κουμπάροι αλλάσουν τους Στεφάνους (Βυζαντινά Στέμματα)Νεόνυμφοι και μικροί-μεγάλοι Παράνυμφοι
συμμετέχουν στο Κοινό Ποτήριον
του Σώματος και Αίματος του Χριστού.


«Εξ αμπέλου πολυκάρπου και πηγής αθανάτου πίνων ζῆς Νεόνυμφε.
Η Αγία Τριάς ευλογήσει σε», ανφωνεί ο Ιερεύς
μεταδίδων εις έκαστον το ποτήριον μεθ' οίνου.

«Μεθ΄ ο των παρανύμφων κρατούντων όπισθεν τους στεφάνους,
ο Ιερεύς τη μεν δεξιά κρατών θυμιατόν και τη αριστερά κατέχων
τους νεονύμφους, ποιεί μετ' αυτών γύρους γ΄
περί το φέρον το άγιον Ευαγγέλιον τραπέζιον».


Ο εν τω Ναώ ασπασμός των Στεφάνων
(ήτοι προσέρχονται οι Ιερείς, οι Γονείς και οι Παράνυμφοι
και αφού προσκυνήσωσι το Ιερόν Ευαγγέλιον, ασπάζωνται
ακολούθως τα στέφανα και τους Νεονύμφους, ευχόμενοι αυτοίς)
ψαλλομένου υπό του Ιερέως του «Επί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη».


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Γαμπρός
ηυχαρίστησε δι' ολίγων τον Αρχιεπίσκοπον
επιδίδων εις αυτόν ως δώρον έναν καλλιτεχνικό στυλό.


Στον χαιρετισμό των νεονύμφων που διήρκεσε περί την μίαν ώραν,
ο Γαμπρός έδιδε ως ένθυμιον μια μικρή εικόνα του εν Κανά Γάμου.


Εισερχόμενοι στο Εστιατόριον «ΤΣΑΚΟΣ»
στην Πειραϊκή δια το καθιερωμένο γαμήλιο Γεύμα.Η Πρόσκλησή μας


Το ενθύμιόν μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: