Επανερχόμαστε με όλες τις Ειδήσεις και τα Νέα της Ιεράς Συνόδου μας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Άγιας Φωτεινής Σαμαρείτιδος

Από την σημερινή πανήγυρη του εορτάζοντος
Παρεκκλησίου της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος
στον Δήμο Αγ. Ιωάννου Ρέντη Πειραιώς,
ιερουργούντος του π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου


Ὕμνος στόν ἅγιο Πορφύριο Γάζης

Ὁ μοναχός Μάρκος ρωτᾶ τόν Πορφύριο:

"Παράλυτος ἤσουν ἅγιε πάτερ·

ἔρποντας, γονατιστός, πῆγαινες στήν ἐκκλησία,

κρατοῦσες τό χέρι μου μέσα στό δικό σου.

Ἔτσι ἦταν χθές, σήμερα ὅμως ὅλα εἶναι διαφορετικά!

Χθές βράδυ ἦσουν ἄρρωστος καί ἰδού,

σήμερα ἠγέρθης ὑγιέστατος.

Ποιός σέ θεράπευσε τόσο ξαφνικά;

Ποιό εἶναι τό ὄνομα τοῦ σπάνιου ἰατροῦ σου;"

Ὁ Πορφύριος ἀπάντησε στόν Μᾶρκο:

"Θεραπευτής μου εἶναι ὁ Δημιουργός μου.

Χθές βράδυ ἀποκοιμήθηκα στόν Γολγοθᾶ,

ἀποκαμωμένος ἀπό τόν ἰσχυρό πόνο.

Σάν νά ἦταν πραγματικότητα εἶδα καθαρά, σέ ὄνειρο,

τόν Κύριό μου στόν Σταυρό κρεμασμένο

καί δίπλα, στόν ἄλλο Σταυρό, εἶδα τόν ληστή.

Ὅπως τούς εἶδα, φώναξα:

"Ὧ, Κύριε καί Θεέ, μνήσθητί μου ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου!"

Ὁ Ἀγαθός Κύριος εἶπε τότε στόν ληστή:

"Κατέβα καί θεράπευσε τό σῶμα του,

ὅπως ἐγώ θεράπευσα τήν ψυχή σου".

Παραχρῆμα ὁ ληστής κατέβηκε ἀπό τόν Σταυρό,

μ' ἀγκάλιασε, μ' ἀσπάστηκε καί μέ ἀνόρθωσε,

λέγοντας: "Ἔλα, πλησίασε τόν Σωτήρα μας!".

Αὐτοστιγμεί ὁ Κύριος κατέβηκε ἀπό τόν Σταυρό,

σήκωσε τόν Στυρό Του καί τόν ἔβαλε ἐπάνω μου.

"Λάβε τό Τίμιο Ξύλο", μού εἶπε Ἐκεῖνος·

"ἆρον τόν Σταυρόν, γιά νά λάβεις τήν αἰώνια σωτηρία".

Μόλις ἅρπαξα μέ τά χέρια μου τόν Σταυρό,

ἀμέσως στάθηκα στά πόδια μου κι ἔγινα ὑγιής.

Δόξα στόν Θεό τόν Δημιουργό μου!

Δόξα στόν Χριστό τόν Σωτήρα μου!"

(Ἐπισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς,

ἀπό τό βιβλίο "Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος")

Ἀντιγραφή: Βασίλειος Τσαρκατζόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: