Επανερχόμαστε με όλες τις Ειδήσεις και τα Νέα της Ιεράς Συνόδου μας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας

21 Φεβρουαρίου / 6 Μαρτίου
Αγίου Ευσταθίου, επισκόπου Αντιοχείας

Ο άγιος Ευστάθιος ήταν ζηλωτής υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Διακρίθηκε ιδιαιτέρως κατά την διάρκεια της Α΄ Οικουμνικής Συνόδου της Νικαίας (325), όπου ανεσκεύασε συστηματικά και με θεολογική ακρίβεια τα διαστρεβλωμένα διδάγματα του Αρείου. Ο άγιος Ευστάθιος κι οι άλλοι άγιοι Πατέρες, ορθοτομούντες τον λόγο της αληθείας, δογμάτισαν πως ο Ιησούς Χριστός ως Υιός Θεού είναι ίσος προς τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα κατά τη Θεία Ουσία. Ύστερα από το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ωστόσο, οι Αρειανιστές κέρδισαν ξανά έδαφος και άρχισαν να καταδιώκουν μετά μανίας τους Ορθοδόξους. Ο Άγιος καθαιρέθηκε από τον επισκοπικό θρόνο και εξορίστηκε πρώτα στην Θράκη και αργότερα στην Μακεδονία. Ο άγιος Ευστάθιος υπέφερε πολλά και μακρά βασανιστήρια, μέχρι που παρέδωσε την αγία ψυχή του στον Θεόν, το έτος 345μ.Χ.
(Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς
από το βιβλίο "Ο Πρόλογος της Αχρίδος)

Κατ΄ αυτήν την ημέραν άγει την ονομαστική του εορτή και ο Αρχιμανδρίτης κ. Ευστάθιος Τουρλής, Εφημέριος των εν Αυστραλία Ενοριών της καθ' ημάς Εκκλησίας. Ευχόμεθα ταπεινώς όπως ο άγιος Ευστάθιος του χαρίζει έτη όσα πλείστα, καλά, ευλογημένα και με αρετές δαφνοστεφανωμένα, δια να υπερασπίζεται άχρι θανάτου ώσπερ Εκείνος τα ορθόδοξα δόγματα και να καλλιεργεί και να αυξάνει συνεχώς το γεώργιον του Κυρίου!

Δεν υπάρχουν σχόλια: